Johan Sverdrup

En del av den store Johan Sverdrup utbyggingen

2019 ble et veldig bra år for Vigor Industrier og 2020 starter meget godt. Vi har jobbet mye på Johan Sverdrup, og har hatt veldig mange operatører i fast rotasjon. Vi har vokst kraftig og har ansatt flere nye dyktige medarbeidere. Vi nærmer oss 100 ansatte.

Moduler til offshore

Understell til Johan Sverdrup. Foto: Kværner

Vi jobber både for kunder offshore og på land. Vi er inne på de store verftene og prosessanleggene og er med på konstruksjon av det som skal ut offshore.

Det er mange varierte oppgaver, og og våre kunder forventer høy kompetanse hos våre operatører. 

Foto: Kværner ©

HMS-nytt

Arbeid i trange rom eller i dårlig ventilerte områder:
Vi er inne i en tid der aktiviteten offshore øker.  Stansaktiviterer ute i sjøen innebærer mye entring i tanker og lukkede rom, vi har derfor i denne perioden satt HMS-fokus på denne problematikken.
 Alle er kjent med faren med å oppholde seg på steder der det kan være lite oksygen eller det er fare for farlige gasser. Prosedyrer for arbeid i slike områder er etablert både ved anlegg på land og offshore.
Tiltak ved sveising i tanker og trange rom

Vår presentasjonsfilm