Vi leverer bemanning til følgende områder

ikon 9 v2

Arbeidsledelse

Våre arbeidsledere/formenn har svært lang fartstid innen mekanisk industri, og tar ansvar for gjennomføring av oppdrag hos våre kunder. De leder både vårt eget og andre leverandørers personell i tett samarbeid med kundene våre. 

ikon 5 v2

Sveisere

Våre erfarne sveisere har gyldige sertifikat på nærmest alle sveisemetoder, materialgrupper og sveisestillinger. TIG, MIG/MAG og MMA på sort og hvitt stål. Enkelte har også titan og aluminium.
Vi har for tiden også NDT sveiseinspektører - NS477 (snart IWI) med mange års erfaring blant våre ansatte.

 

ikon 7 v2

Industrirørleggere

Våre industrirørleggere jobber både med pre-fab på land og med installasjon offshore i tett samarbeid med våre andre fagarbeidere. Det legges vekt på godt håndtverk basert på årevis med erfaring, forståelse for isometriske tegninger og naturligvis bestått site-test hos våre kunder. Vi utfører alt av rørtekniske installasjoner - montering av røropplegg med pumper,  ventiler, kompressorer osv. De aller fleste av våre industrirørleggere er kurset opp på stropp/anhuking og rigging.

ikon 6 v2

Industrimekanikere

Våre industrimekanikere er tusenkustnere som vedlikeholder og monterer nesten hva som helst. De arbeider tett sammen med våre andre faggrupper, og kurs innen boltetrekking/flenstrekkering og rigging er noe de aller fleste har. Mange av våre industrimekanikere arbeider også som trykktestere med fullt ansvar for lekkasjesøk og dokumentasjon i våre kunders system.

ikon 44.svg

Platearbeidere

Våre platearbeidere har erfaring med alle typer platebearbeidingsmaskiner og utformer alle slags plater, rør og profiler. Mange har sveisesertifikat for enklere punktsveising av de konstruksjoner som blir laget i tillegg til kursing innen stropp- og anhuker/rigging og traverskran. 

ikon 33.svg

NDT/Sveiseinspektører

Vi har to sveiseinspektører - sertifisert i henhold til IWI-S - VT/MP/PT.  Flere tiår med erfaring,

ikon 14.svg

Trykktestere

Våre trykktestere verifiserer at rørinstrallasjoner er fri for lekkasjer. Det kreves gjennomgående stor fokus på HMS som trykktester og nøyaktighet i utførelsen. Vi har erfaring med ulike system for datalogging og elektronisk dokumentasjon. 

ikon 18.svg

Kranførere

Mange hos oss har sertifikat på bro- og traverskran (G4) og noen med sertifikat for mobilkran (G1).

I tillegg har vi enkelte med truck T1/T2/T4/T20 samt teleskoptruck C1/C2.

Vi har for tiden også to vinsjoperatører (G7) med erfaring fra riser-pull-in operasjoner offshore.

 

ikon 10 v2

Industriell produksjon

Innenfor landbasert industri tilbyr vi operatører til ulike typer produksjon. Det kan være personell hvor det ikke nødvendigvis stilles krav til spesifikk fagkompetanse, men hvor kunden kan gi opplæring. Vi har det siste året satset lokalt og høstet gode erfaringer fra kunder i vårt nærmiljø innen rørisolasjon og smelteverksindustrien, men er åpen for å finne en løsning for helt andre områder slik som næringsmiddelindustrien.