ISO 9001:2015 sertifisert

Vigor Industrier AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 av KIWA.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre kvalitet i alle ledd av vår virksomhet, og bruker aktivt vårt styringssystem for forbedringsarbeid.

Våre ansatte forplikter seg til å følge våre og kundens krav - ikke bare til kvalitet, men også kompetanse, HMS, etikk og sikkerhetsregler.

Den opplevde kvaliteten av vår leveranse av bemanningstjenester måles kontinuerlig for å sikre kundene best mulig personell til enhver tid. Vi har gjennom 33 år levert millioner av arbeidstimer til kunder i Norge med svært høy kundetilfredshet - noe vi tenker å fortsette med.

Skulle du har noen bekymringer omkring kvaliteten i leveransen av våre tjenester, ta direkte kontakt med daglig leder Rune Staveli Kvernland på epost eller telefon for umiddelbar korrigerende aksjon.

 

Vår kvalitetspolitikk

 

 

Åpenhetsloven - Aktsomhetsvurderinger

Vigor Industrier AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. 

Aktsomhetsstandarden i Åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Vår aktsomhetsvurdering kan du laste ned her.