Vigor Verksted

Vigor Industrier har et eget mekanisk verksted som utfører mekanisk arbeid, rørtekniske installasjoner og alt av sveisearbeid for lokal industri  Midt-Norge.

Datterselskapet Vigor Verksted har ansvaret for driften og verkstedet befinner seg sentralt lokalisert like i nærheten av vårt hovedkontor - Grønørveien 39 her på Orkanger.

Personellet i Vigor Industrier blir benyttet ved behov - og vi kan stille med meget stor kapasitet hvis det skulle være ønskelig.

Typiske oppgaver vi utfører er:

  • Prosjektleveranser av rørtekniske installasjoner
  • Konstruksjon, endringer og oppgradering av metallkonstruksjoner
  • Installasjon/montasje/test
  • Serieproduksjon av metallkonstruksjoner

Vi har spesiell fokus på sveising rustfritt/syrefast stål og har allerede opparbeidet oss gode referanser fra næringsmiddelindustrien. Vi har god forståelse for hygienisk design og grunnprinsipper i EHEDG - EN NS 1672-2 -ISO 14159.