Ledige ressurser

Vigor Industrier har veldig mye å gjøre for tiden, men likevel har vi noen få ledige som kan stille på nye oppdrag på kort varsel. Ta kontakt på telefon eller epost så sender vi en liste. 

På bildet vårt hovedverneombud Jostein Robert Aunhaug i aksjon.