Referanseliste

Her er endel av de prosjektene vi har levert bemanningstjenester til

Kværner Stord

Prosjektbeskrivelse:

Arbeid med Johan Sverdrup P1.

Prosjektoppstart:
01-01-2019

Aker Solutions MMO AS

Prosjektbeskrivelse:

Diverse oppdrag med utreise fra STavanger (Ekofisk, Johan Sverdrup, Ula, Yme)

Prosjektoppstart:
01-01-2019

Aker Solutions MMO AS

Prosjektbeskrivelse:

Diverse oppdrag med utreise fra Bergen

Prosjektoppstart:
01-01-2019

Aker Solutions MMO AS

Prosjektbeskrivelse:

Diverse oppdrag med utreise fra Brønnøysund.

Prosjektoppstart:
01-01-2019

Aker Solutions MMO AS

Prosjektbeskrivelse:

Diverse oppdrag med utreise fra Kristiansund

Prosjektoppstart:
01-01-2019

Rupro AS

Prosjektbeskrivelse:

Sveisearbeid for Rupro.

Prosjektoppstart:
01-01-2019

Aibel AS

Prosjektbeskrivelse:

Arbeid på Dvalin, Kristiansund

Prosjektoppstart:
01-01-2019

Aibel AS

Prosjektbeskrivelse:

Diverse arbeid for Aibel offshore.

Prosjektoppstart:
01-01-2019

Aibel AS

Prosjektbeskrivelse:

Diverse arbeid hos Aibel i Haugesund

Prosjektoppstart:
01-01-2019

Aibel AS

Prosjektbeskrivelse:

Troll C, rørleggere til prosjekt i Haugesund

Prosjektoppstart:
03-12-2018

Kværner Verdal

Prosjektbeskrivelse:

Riggere og mekanikere til Valhall West Flanke.

Prosjektoppstart:
19-11-2018

Krüger Kaldnes

Prosjektbeskrivelse:

Vi har sveisere utleid til Krüger Kaldnes som bygger oppdrettsanlegg for Lerøy på Fitjar.

Prosjektoppstart:
17-09-2018

Endúr Fabricom

Prosjektbeskrivelse:

Vi bidro med boltetrekkere og sveisere på stansen på Tjeldbergodden i mai-juni 2018.

Prosjektoppstart:
17-04-2018

Johan Sverdrup

Prosjektbeskrivelse:

Vi har jobbet på Johan Sverdrup-utbyggingen for flere kunder.  Vi har vært hos Kværner Verdal på bygging av understell. Vi har vært hos Aibel i Haugesund på modul-bygging. Og vi er med på hook-up offshore og på Johan Sverdrup terminal oppgradering på Mongstad for Aker Solutions. 

Prosjektoppstart:
11-09-2017

Gina Krog (Aker Solutions)

Prosjektbeskrivelse:

September 2016 sendte vi de første ut til Gina Krog. Aker Solutions har hook-up på denne plattformen for Statoil. Hook-up er planlagt  å vare i ca 8 mnd. Vi er i dag på prosjektet med 50 mann som går i en 2-4 rotasjon.

Prosjektoppstart:
10-09-2016

Revisjonsstans på Kårstø (Aibel)

Prosjektbeskrivelse:

Revisjonsstans på Kårstø 2016. Vi har  personer innen fagfeltene industrirørlegging og sveis.

Prosjektoppstart:
29-08-2016

Revisjonsstans på Åsgard B (Aker Solutions)

Prosjektbeskrivelse:

Vi var innleid til Aker Solutions for å delta på  revisjonsstansen på Åsgard B  i august-september 2016. Vi var ute med rørleggere og flenstrekkere.

Prosjektoppstart:
27-08-2016

Ferdigstillelse av Ivar Aasen for Aibel

Prosjektbeskrivelse:

Vi er med på ferdigstillelse av Ivar Aasen  med sveisere, platearbeidere, rørleggere for Aibel. Aker BP er operatør, og produksjonsstart er planlagt til 4. kvartal 2016.

Prosjektoppstart:
11-08-2016

Aker Solutions

Prosjektbeskrivelse:

Vi har vært leverandør av mekanisk personell innen svarte fag til Aker i mer enn 20 år. Vi har jobbet ombord på de fleste installasjonene i Nordsjøen. Vi har også bidratt med  arbeidsledere (formenn) der det har vært ønskelig.

 

Prosjektoppstart:
01-08-2016

Klargjøring av BP's nye produksjonsskip (Aibel)

Prosjektbeskrivelse:

Glen Lyon, klargjøring av BP's nye produksjonsskip. Dette er en FPSO til britisk sektor. Her har Vigor Industrier vært inne med personer innen fagfeltene sveis, rør og mekanikere. Prosjektet ble avsluttet i henhold til planen.

 

Prosjektoppstart:
13-04-2016

Utvidelse av gassterminalen på Nyhamna (Kværner Stord AS)

Prosjektbeskrivelse:

Nyhamna, utvidelse av gassterminalen for å ta imot gass fra Aasta Hansteen og utvide trykk-kapasiteten for å kunne eksportere gassen til det britiske markedet. Her har vi vært inne med personell innen sveis og industrirørlegging.

Prosjektoppstart:
01-03-2016

Spolebaseproduksjon Gullfaks og Snøhvit (Technip Offshore Norge)

Prosjektbeskrivelse:

Vi har vært en leverandør av mekanisk personell og sveisere til spolebaseproduksjon hos Technip siden starten i 1995. Vi deltok også i oppbyggingen av spolebasen. De siste prosjektene har vært sammenstilling/sveising av rør til Gullfaks, Rimfaksdalen og Prelude (til Australia) i 2015.

Prosjektoppstart:
01-04-2014