Vi tilbyr

Operatører innenfor mekanisk industri

Vårt forrretningsområde er utleie av kvalifisert personale innen mekanisk industri på land, offshore og på skip.

Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte, og har gjerne multifaglig kompetanse og bred erfaring fra mange ulike typer oppdrag.

Vi har et meget godt rykte på oss i markedet som en rask, pålitelig og seriøs leverandør. Du kan stole på oss!

Vi har fagpersoner med fagbrev innenfor:

 • Industrirørlegging
 • Platearbeid
 • Sveis (TIG, titan, rørtråd, elektroder/pinner, alu)
 • Industrimekanikk

Noen av våre ansatte har fagbrev i flere fag, og vi har flere formanns-/baskandidater blant våre ansatte.

Vi har kun sertifiserte sveisere med gyldige sveisesertifikat.

Alle ansatte har en rekke relevante kurs for de oppdragene vi har. Dette inkluderer blant annet:

 • Hytorc/flens/boltetrekkerkurs (mange navn på samme type kurs)
 • Fallsikring
 • Stropp- og anhukerkurs
 • Bro- og traverskran
 • Riggekurs
 • Trykktesting
 • 40 timers HMS kurs for våre ledere og verneombud

Vi har også egen sveiseinspektør NS477 / EN ISO 9712 NDT Level 2 med MP og penetrant testing som er aktivt utøvende sveiser i tillegg.

Vi har oppdaterte kompetanseprofiler på alle våre ansatte til enhver tid, og du kan være sikker på at du får riktig personell til jobben!