Kvalitet

Vigor Industrier AS er sertifisert i henhold til NS-EN-ISO9001:2015. Vi jobber kontinuerlig for å sikre kvalitet i alle ledd av vår virksomhet. 

Med 30 års erfaring fra offshore er det naturlig for våre medarbeidere å tenke HMS og kvalitet - kundene kan stole på oss! 

Kundetilfredsheten er meget høy - og vi måler kontinuerlig vår ytelse for å sikre kundene best mulig personell.