Hva forstår vi med hånd- og armvibrasjoner?

Her menes mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd og arm. Med vibrasjon forstås vanligvis at en gjenstand beveger seg omkring en ”hvileposisjon” (for eksempel strengen på en gitar). I arbeidslivet kan den vibrerende gjenstanden være håndtaket på en drill-mate eller en tiger sag.. De fleste vibrasjoner er sammensatt av bevegelser med forskjellige retninger, frekvenser og størrelse av utslag. Vanligvis måles vibrasjon i m/s2, som uttrykker bevegelsens akselerasjon. I forskrift om tiltaks- og grenseverdier angis tiltaksverdi 2,5 m/s2 og grenseverdi 5,0 m/s2 (A(8)).

Om mulige helseplager

Hånd- og armvibrasjoner gir risiko for skade på blodkar, nerver og muskler. Symptomer kan være ”hvite fingre”, smerter, nedsatt kraft og vansker med koordinering av bevegelse.

Arbeidsgiver må tilby eksponerte arbeidstakere helseundersøkelse hos lege, for eksempel hos virksomhetens bedriftshelsetjeneste. Det kan være nødvendig å omplassere arbeidstakere av helsemessige grunner. Vibrasjoner kan også innebære en sikkerhetsrisiko.

Tabell over våre mest brukte vibrerende verktøy; -vibrasjonsnivå og brukstid.

Eksempel: Et verktøy, for eksempel Tiger sag har vibrasjonsnivå på 7 m/s2 har fargekode rød og man kan bruke den i maks 1 time pr dag uten å gjøre tiltak. Med tiltak kan verktøyet i maks 5.5 timer. Med tiltak menes, vibrasjonsdempende hansker og pauser.

Arbeid med verktøy som vibrerer kan gi nedsatt følelse i fingrene og dårligere finmotorikk.

Dette kan medføre problemer med presisjonsoppgaver og å håndtere maskiner. Disse symptomene forsvinner normalt 10-30 minutter etter at man slutter å bruke verktøyet.

Hvis nummenhet og stikking/prikking i hendene merkes under eller etter bruk av vibrerende verktøy, er det en indikasjon på risiko ved lang tids bruk av verktøyet.

De første tegnene på skadelig påvirkning er ofte vedvarende nummenhet, prikking og stikking i fingre og hånd i etterkant av arbeidet. Symptomene varer gjerne utover ettermiddag og kvelden.

Tiltak for å redusere vibrasjonseksponeringen kan være:

 • Se etter alternative måter å utføre arbeidet på som eliminerer vibrasjonsverktøyet.
 • Sikre at arbeideren bruker det mest hensiktsmessige verktøyet for den jobben som skal utføres. (Uhensiktsmessig verktøy kan gjøre at arbeidet tar lengre tid og at det vibrerer mer.)
 • Minimaliserer hver enkelt brukstid av utstyret, f.eks. jobb rotasjon.
 • Bryt av lange perioder med andre arbeidsoppgaver.
 • Legg opp arbeidet slik at dårlig arbeidsstilling (kan forårsake slitasje på hånd-arm) kan unngås. 
 • Bruk jigg/stativ til å holde maskinene.
 • Vedlikehold maskinene slik at det unngås at vibrasjonene blir verre. F:eks.: Erstatte vibrasjonsdeler før de er utslitt.
 • Sikre at roterende deler er sjekket for balanse, erstatt de dersom dette er nødvendig.
 • Hold verktøyet skarpt.
 • Lag en støtte til verktøyet for avlastning (f.eks. strekkmaskin, stativ og utlikningsanordning) noe som gjør at brukeren ikke må bruke så mye kraft.
 • Opprettholde god blodsirkulasjon på arbeid, ved å holde varmen, trene fingrene og ikke røyke.
 • Husk varme hansker ved bruk av vibrerende håndholdte maskiner i kalde omgivelser.
 • Bruk av vibrasjonsdempende hansker.