HMS-nytt

Arbeid i trange rom eller i dårlig ventilerte områder:
Vi er inne i en tid der aktiviteten offshore øker.  Stansaktiviterer ute i sjøen innebærer mye entring i tanker og lukkede rom, vi har derfor i denne perioden satt HMS-fokus på denne problematikken.
 Alle er kjent med faren med å oppholde seg på steder der det kan være lite oksygen eller det er fare for farlige gasser. Prosedyrer for arbeid i slike områder er etablert både ved anlegg på land og offshore.
Tiltak ved sveising i tanker og trange rom
Det skal gjennomføres en sikkerhetsklarering (sikker jobbanalyse) før arbeidet starter, og det skal foreligge en arbeidstillatelse. Dette innebærer at risikoforhold systematisk vurderes og følges opp med nødvendige sikkerhetstiltak.
 
Eksempler på arbeid som skal sikkerhetsklareres er:
• Entring av tanker, trange rom, rørledninger o.l.
• Varmt arbeid på tanker, lektere o.l.
• Arbeid på systemer som er satt i drift (trykk satt, spennings satt, o.l.)
Vanlig luft inneholder 21 prosent oksygen. Hvis det er mer oksygen i luften, øker brannfaren sterkt. Hvis det lekker oksygen fra slanger og koplinger, kan brennbart materiale ta fyr ved den minste gnist.
For lavt oksygeninnhold i luften fører til kvelning. Forgiftninger kan også lett oppstå når helsefarlige stoff er fra sveis, løsemidler mv. konsentreres i trange rom. Ved dekkgassveising (MIG, MAG og TIG) er de mest brukte beskyttelsesgassene karbondioksid (CO2) og argon (Ar), enten hver for seg, eller i en blanding. Forgiftninger kan også lett oppstå når helsefarlige stoff er fra sveis, løsemidler m.v. konsentreres i trange rom. Det er viktig å huske på at ved lekkasjer eller åpne kraner kan dekkgassene fortrenge luften og forårsake kvelning i trange rom og fordypninger.
 
I alle tanker eller trange rom hvor det kan være brennbare eller helsefarlige væsker/gasser – eller overskudd/underskudd av oksygen, skal det utføres målinger før arbeidet settes i gang.
• Gå aldri inn i trange rom eller ned i fordypninger uten at rommet er luftet ut og oksygennivået kontrollert. Her har vi alltid med oss gassmåler som også er et krav i arbeidstillatelsen.
• Gå aldri inn i dårlig ventilerte, trange rom eller ned i fordypninger uten åndedrettsvern med frisklufttilførsel.
Andre krav ved entring av tanker, rør og trange rom er:
• Ingen skal jobbe i tank/trange rom uten tilsyn. Entringsvakt er ett krav ifølge prosedyre.
• Sikringsline benyttes om nødvendig.
• Alle gasslanger skal trekkes ut ved pauser og ved arbeidets slutt. Dette gjelder også bærbare gassflasker.
• Slanger med skjøt skal ikke benyttes.
 
Tenk over:
• Hva kan gå galt?
• Hvilke skader kan oppstå?
• Hvilket førstehjelpsutstyr må da være tilgjengelig?
 
Førstehjelp
Dersom uhellet er et faktum, er det viktig å komme raskt til med førstehjelp. Hva slags førstehjelpsutstyr som er nødvendig, avhenger av hva slags arbeid som skal utføres.
Fremmedlegemer på øyet, sveiseblink og brannskader fra gnister og varmt metall er ikke uvanlig. Utstyr til øyeskylling er dermed en selvfølge, likeledes utstyr til behandling av brannskader. Nød-dusj og mulighet for øyeskylling skal være lett tilgjengelig. Dette er som regel å finne fastmontert i de fleste prosessanlegg der vi er representert.
Gjør en risikovurdering av verkstedet: Hva kan gå galt? Hvilke skader kan oppstå? Hvilket førstehjelpsutstyr er det da naturlig å ha tilgjengelig?
Til slutt minner vi om at når vi jobber, tenker vi sikkerhet, skal være «dønn tilstede». Vårt mål er at vi etter opphold på jobb, reiser hjem i bedre form og uten skader.